TẠO THƯ MỜI THAM GIA GIẢI CHẠY RUN TO LIVE 2024

Nhập đầy đủ thông tin theo mẫu có sẵn để tạo và tải thư mời về máy
Hướng dẫn: Tải ảnh của bạn lên, chọn vùng phù hợp và nhấn nút "Tạo ngay".

Trân trọng mời bạn đến tham gia và đồng hành cùng "Run To Live 2024" để góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, cùng xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc.